کیسه ساکشن

کیسه ساکشن یکبار مصرف

حجم ساکشن: یک لیتر

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

تعداد در هر کارتن: ۴۰ عدد

ابعاد کارتن: ۵۷/۵ * ۴۲/۵ *۴۴

کیسه ساکشن یکبار مصرف

حجم ساکشن: ۲ لیتر در حالت تکی، تا ۸ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

تعداد در هر کارتن: ۴۵ عدد

ابعاد کارتن: ۵۷/۵ * ۴۲/۵ *۴۴

کیسه ساکشن یکبار مصرف

حجم ساکشن: ۳ لیتر در حالت تکی، تا ۱۲ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

تعداد در هر کارتن: ۴۵ عدد

 

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
۰۱ فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
۰۲ فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
۰۳ فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

مشاوره رایگان